บริษัท ถูกและดี ผ้าม่านและตบแต่ง จำกัด
 Your cart : 0  Items
Inform Payment
Member Login  l  Register
 Curtain
 Roller Blinds
 Blinds
 Vertical Blinds
 Folding Door
 Wallpaper
 Carpet
 Accessories
 Jewelly
 ฺBeauty
Decor do hostel

               We sell all of curtain fabric in Thailand and most of the world.

    Choose type of fabric (Blackout, Standart, and Sheer), pattern, and colour then make the order procedure.


  1) Fill the width and height of curtain piece in centimeter term.
  2) Choose curtain style (Eyelet, Pleat, Taptop, Roman) which ornament fringe (more expend) or not.
  3) Choose to add weight of chain clutter(no more expend) or not.

A.Lange & Sohne Replica

      + Price are included sewing and packing cost but not include curtain rail ,installation and Packing cost
   ++ Discount rate various on buying amount from 10% - 40%
  


    
Select the type of curtain fabric to order.

Blackout Fabric
Blackout Fabric
Sun protection and don't need to install blackout fabric have two types 1. Sunscreen 80% 2. Sunscreen 100%
More detail >
Standard Fabric
Standard Fabric
Have more pattern than blackout fabric >> Sunscreen 40-60% an examples divided by color
More detail >
Sheer Fabric
Sheer Fabric
Sheer Fabric not a sun protection but install for more beautiful
More detail >
Dim Out
Dim Out
More detail >
Wooden Blinds
Wooden Blinds
Wood blinds are made of real wood are two types: 1. Mira Min imported from Malaysia. Hardwood is the fourth round uv coating is resistant to weather and sunlight, making it extremely durable frame and bend the 10-20 year 2. Wood basketball Woods from US grade quality. Suitable areas to be sunny. Lightweight Protective Coating And mold prevention coating To add more durable measures 25mm. 35mm. 50mm. With duct tape, various colors. Suitable room who want to feel nature. But the covert fine. And durable
More detail >
Aluminium Blinds
Aluminium Blinds
Aluminum blinds are easy to use, durable, dust island Exposure to want to pass more or less, and can Grabs up top to allow air to pass through the full, just pull side. For office buildings with a size 25 mm. 35 mm. 50 mm., Which is a size 35 and 50 are expected to tape more beautiful. Venetian blinds with slats that are thicker than normal. With duct tape, a beautifully strong help close the unwanted light.
More detail >
Roller Blinds
Roller Blinds
More detail >
PVC Folding Door
PVC Folding Door
PVC Folding Door is an answer for those who want to decorate a living room or divided according to your needs can help reduce the load on air conditioning. Helping to save electricity costs by up to 50% Partition makes you feel a tear, but modern with traditional decor with a creative one for your home.
More detail >
Japanese Folding Door
Japanese Folding Door
ฉากกั้นห้องญี่ปุ่นถูกออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม เปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหรูคู่บ้านคุณ อีกทั้งยังเป็นฉากกั้นห้องที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะสามารถกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนแล้วยังเพิ่มความสวยงามด้วยแสงที่ลอดผ่านจากช่องกระจกอะคริลิค และยังช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 50% ฉากกั้นห้องญี่ปุ่นของเคซีช่วยเพิ่มความมีระดับให้กับบ้านของคุณ
More detail >
Wallpaper Floral
Wallpaper Floral
More detail >
Wallpaper Cartoon for Kids
Wallpaper Cartoon for Kids
More detail >
Wallpaper Thai Style
Wallpaper Thai Style
More detail >
1  |  2  |  3  
Copyright © 2013 Good and Cheap Curtains and Decor Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by QPlusHost.com