ความแตกต่างของใบมู่ลี่ไม้ขนาด 25 35 50 มิลลิเมตร
 ความแตกต่างระหว่างใบของมู่ลี่ไม้ขนาด 25  35 50

                ความแตกต่างของใบมู่ลี่ไม้แต่ละขนาด ที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือ องศาในการเปิด-ปิดรับแสง ดังต่อไปนี้

-                   ใบมู่ลี่ขนาด 25 มิลลิเมตร จะมีองศาในการเปิด-ปิดรับแสงได้ 5 ระดับ ใบมู่ลี่ขนาด 25 มิลลิเมตรนี้เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือห้องขนาดเล็ก เพราะเหมาะสมกับห้องที่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่

             ใบมู่ลี่ขนาด 35 มิลลิเมตร
จะมีองศาในการเปิด-ปิดรับแสงได้ 7 ระดับ ใบมู่ลี่ขนาด 35 มิลลิเมตรนี้ เป็นขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับห้องทั่วไป ที่มีพื้นที่ขนาดปานกลาง เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ฯ

             ใบมู่ลี่ขนาด 50 มิลลิเมตร
จะมีองศาในการเปิด-ปิดรับแสงได้ 10 ระดับ ใบมู่ลี่ขนาด 50 มิลลิเมตรนี้ เป็นใบมู่ลี่ที่มีขนาดใหญ่ เหมาะกับห้องรับรอง ห้องรับแขก หรือห้องที่มีพื้นที่กว้าง        
     ใบมู่ลี่ขนาด 25 มิลลิเมตร                    ใบมู่ลี่ขนาด 35 มิลลิเมตร                                       ใบมู่ลี่ขนาด 50 มิลลิเมตร

  
« กลับ
Copyright © 2013 Good and Cheap Curtains and Decor Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by QPlusHost.com